REGULAMIN

REGULAMIN AKADEMII PIŁKARSKIEJ TIKI TAKA

 1. Akademia Piłkarska Tiki Taka prowadzi zajęcia sportowe dla dzieci.
 2. Zajęcia są prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę trenerską.
 3. Miesięczna opłata za udział w zajęciach wynosi 180 zł w Gdyni, 170 zł w Gdańsku i należy ją uiszczać z góry za miesiąc zajęć – wyłącznie przelewem na konto do dnia 10 każdego miesiąca. W tytule przelewu należy umieścić imię i nazwisko dziecka, lokalizację treningów oraz miesiąc opłaty.
 4. Opłata miesięczna nie ulega pomniejszeniu w przypadku nieobecności dziecka na zajęciach.
 5. W przypadku braku możliwości udziału dziecka w zajęciach istnieje możliwość odrobienia ich w innym terminie po wcześniejszym uzgodnieniu.
 6. Opłata może być odpowiednio niższa po uwzględnieniu odpowiednich rabatów i ofert promocyjnych.
 7. Brak opłaty w terminie uprawnia Trenera do niedopuszczenia dziecka do zajęć do czasu jej uregulowania.
 8. Nie ma możliwości “zawieszenia zajęć”. Wyjątkiem jest kontuzja albo poważna choroba, uniemożliwiająca branie udziału w treningach przez co najmniej miesiąc.
 9. W przypadku udziału dziecka w turniejach ewentualne koszty uczestnictwa oraz dojazdu pokrywa Rodzic/Opiekun.
 10. Rodzic/Opiekun ma obowiązek uczestniczyć w zajęciach wraz z dzieckiem (w najmłodszych grupach) i wspólnie z Trenerem dbać o Jego bezpieczeństwo.
 11. Przed rozpoczęciem treningu i po zakończeniu jego trwania, odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka ponosi wyłącznie Rodzic/Opiekun.
 12. Rodzice we własnym zakresie ubezpieczają dziecko.
 13. Zajęcia są prowadzone z podziałem na grupy pod względem zaawansowania oraz wieku.
 14. Zajęcia sportowe będą odbywać się na obiektach wynajmowanych przez Akademię (hale sportowe, boiska piłkarskie ze sztuczną oraz naturalną nawierzchnią).
 15. Akademia zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca i czasu zajęć z przyczyn organizacyjno – losowych.
 16. Akademia zastrzega sobie prawo do zmiany dni i godzin zajęć lub ich odwołania w uzasadnionych przypadkach: w dni świąteczne( kościelne i państwowe), we wszystkie uroczystości szkolne, które uniemożliwiają przeprowadzenie zajęć, oraz w okresie kiedy obiekty sportowe są zamknięte (sale gimnastyczne, hale sportowe, boiska sportowe itp.), a także w przypadku braku zastępstwa za trenera.
 17. Zajęcia będą się odbywać raz lub dwa razy w tygodniu w zależności od grupy wiekowej.
 18. Czas trwania treningu wynosi 45-90 minut w zależności od grupy wiekowej.
 19. O rezygnacji dziecka z uczestnictwa w zajęciach Rodzic/Opiekun ma obowiązek poinformować Akademię przed rozpoczęciem miesiąca, od którego następuje rezygnacja.
 20. W przypadku rezygnacji w trakcie trwania miesiąca rozliczeniowego, uiszczona opłata nie podlega zwrotowi.
 21. Rodzic/Opiekun wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka biorącego udział w zajęciach oraz swoich danych na czas uczestnictwa dziecka w treningach.
 22. Administratorem danych osobowych jest Akademia Piłkarska Tiki Taka. Dane będą przetwarzane w systemie komputerowym Akademii, do celów podatkowych oraz księgowych i udostępniane trenerom prowadzącym zajęcia.
 23. Akademia zastrzega sobie prawo do utrwalania i publikowania wizerunku dziecka w mediach społecznościowych.
 24. Akademia nie ponosi odpowiedzialności za utracone mienie pozostawione na obiektach sportowych.

Lokalizacje

 • Gdynia Obłuże, SP 39 ul. Unruga 88
 • Gdynia Grabówek, hala całoroczna, ul. Morska 79
 • Gdynia Orłowo, SP 11, ul. Wrocławska 52
 • Gdańsk Chełm, ZSP 8, ul. Dragana 2

Kontakt

Adres:
ul. Rajska 11s/6
84-230 Rumia

+48 696 099 189
aptikitaka@gmail.com