ZASADY BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCE PODCZAS ZAJĘĆ

Ze względu na pandemię wprowadzamy następujące zasady bezpieczeństwa, które obowiązywać będą na naszych zajęciach:

  • dzieci i rodzice przychodzący na zajęcia muszą być zdrowi,
  • na terenie wszystkich szkół jest obowiązek zasłaniania nosa i ust (za wyjątkiem sali gimnastycznej),
  • należy pamiętać o dezynfekcji rąk przed wejściem do szkoły i po zajęciach,
  • szatnie oraz sprzęt sportowy będą dezynfekowane na bieżąco,
  • rodzice nie mogą wchodzić na teren szkoły (wyjątkiem są zajęcia z aktywnym udziałem rodzica), dzieci będą odbierane sprzed wejścia do szkoły przez trenera 5 minut przed rozpoczęciem treningu.