ZASADY BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCE PODCZAS ZAJĘĆ

Ze względu na pandemię wprowadzamy następujące zasady bezpieczeństwa, które obowiązywać będą na naszych zajęciach:

  • dzieci i rodzice przychodzący na zajęcia muszą być zdrowi,
  • na terenie wszystkich szkół jest obowiązek zasłaniania nosa i ust (za wyjątkiem sali gimnastycznej),
  • należy pamiętać o dezynfekcji rąk przed wejściem do szkoły i po zajęciach,
  • szatnie oraz sprzęt sportowy będą dezynfekowane na bieżąco,
  • w IX LO (Gdynia Orłowo) dzieci czekają razem z rodzicami przed głównym wejściem na trenera, który wprowadza ich na teren szkoły ok. 5 minut przed treningiem.
  • w SP 39 (Gdynia Obłuże) rodzice nie mogą wchodzić na teren szkoły, dzieci będą odbierane sprzed wejścia do szkoły przez trenera.
  • w SP 44 (Gdynia Obłuże) dzieci wchodzą do szkoły tylnym wejściem (od strony sali gimnastycznej). Rodzice grup młodszych mogą wejść do szkoły, pomóc dzieciom w przebraniu, a następnie muszą opuścić obiekt. Opiekunowie 2-4 latków wchodzą na teren szkoły i ćwiczą razem z dziećmi.
  • w SP 8 (Gdańsk Chełm) rodzice nie mogą wchodzić na teren szkoły, dzieci będą odbierane sprzed wejścia do szkoły przez trenera, udział w treningach mogą brać udział tylko uczniowie szkoły.